Våpen fra Middelalderen

Under middelalderens kriger var de viktigste våpnene slett ikke noen av de store beleiringsmaskinene, som ballistaen, mangonelen eller trebucheten; men derimot soldatenes egne sverd, spyd og buer. Katapultene ble snarere brukt som verktøy under en beleiring, og da spesielt de to sistnevnte angrepsmaskinene.Det var de slipte pilspisser og det harde stål som stod for drepingen, dersom konflikten ikke kunne løses på fredelig vis.