Snorre Sturlason (1179 - 1241)

- Høvding, forfatter og skald.

Snorre var høvding og en av islands mektigste personer i sin tid. Han hadde det høyeste embetet på Alltinget, som lovseiemann.
Snorres mest kjente verker er: Heimskringla, den yngre Edda og noen mener han også er forfatteren bak Egils saga.

Heimskringla handler om norske konger og har hatt stor betydning for den norske nasjonalfølelsen. Den yngre Edda er en håndbok i diktekunst og må ikke forsveksles med den eldre Edda som handler om gudemyter, (Tor og Odin). Egils saga handler om Egill Skallagrimsson og har en handling fra Norge og Island.

Snorre har betydd mye for vårt intrykk av hvordan ting var rundt middelalderen.

http://no.wikipedia.org/wiki/Snorre_Sturlason
http://www.snl.no/Snorre_Sturlason