Renessansen.
Ordet renessanse betyr ”gjenfødelse”,men er også et begrep for en tidsperiode og retning innen kunst og arkitektur som oppstod i Firenze i Italia ca 1350 e.Kr med diktsamlingen til Francesco Petrarca kalt Canzoniere.
Typisk for Renessansen når det gjelder kunst er at det er mye runde former og mønster. Dette er spesielt når det kommer til byggverk. Byggverkene er helle rikke så mye detaljert, men mønsteret utpå byggverkene er det litt mer detaljer.
Når det kommer til malerier er de også preget av rundeformer. Noe vi må merke oss når vi ser på malerier fra renessansen er at det blir brukt lite kontraster. Dette er noe som er et veldig typisk trekk for renessansen. Det blir også brukt mye lyse farger.

I renessansen hadde de også en stor teknisk utvikling. Blant annet fant Leonardo Da Vinci prinsipielt opp linsen, kranen, flygemaskinen, ubåten og falskjermen.
Johan Gutenberg fant også opp boktrykkerkunsten. Dette førte til at det ble lettere å masseprodusere bøker. Dette var en veldig viktig oppfinnelse for den teknologiske utviklingen.
Johan Gutenbergs bibel var en av de første trykte bøkene i europa.

Litteraturen i renessansen minner mye om litteraturen fra antikken. Det er derfor renessansen har fått det navnet den har, som betyr gjenfødelse.

Når det gjaldt kulturen i denne tidsperioden var det stor sosial uro og krig. I tillegg var epoken preget av kristenhets, reformasjon og motreformasjon.
http://no.wikipedia.org/wiki/Renessansens_litteratur
http://no.wikipedia.org/wiki/Renessansen#Arkitektur