32896717
Dorothe Engelbretsdotter ble født 16 Januar, 1634 i Bergen, og døde 19 Februar 1716. Gjennom sitt lange liv skrev hun flere salmer, leilighetsdikt og rimbrev, og hun er regnet av mange som den første kvinnelige kjente forfatteren i Norge. Tidlig i Dorothes liv opplevde hun en stor tragedie, bare 2 av hennes 9 barn overlevde oppveksten, og dette gjorde at livet hennes var preget av mye sorg. I 1678 kom Dorothe Engelbretsdotter ut med sin første samling av salmer, navnet på denne samlingen var ''Sjælens sang-offer''. Hennes budskap med tekstene er å overtale og omvende, formane, gi glede, trøst, undervise, og takke og ære Gud. Et annet stort verk hun har gitt ut het ''Taare-Offer'', denne samlingen kom ut i 1685 og i et av diktene her kommer det veldig tydelig frem at livet hennes var preget av sorg og lidelse.


Analyse av Aftensalme

Barokken hadde et veldig dystert preg over lyrikken og dette kommer veldig godt frem i salmen ''Aftensalme''. Dorothe Engelbretsdotter fødte 9 barn og bare 2 av dem levde opp, dette var en av grunnene til at hun valgte å ha mye fokus på sorg, lidelse og Gud i diktene sine.

Barokken var på 1600-tallet og diktet Aftensalme er en typisk barokk-tekst. Grunnen til at dette er en typisk barokk-tekst er at det er en salme, og salmer var den viktigste sjangeren innen litteratur i barokken. I barokk kunsten var hovedbudskapet at livet på jorda er kortvarig og forgjengelig, og at mennesket bare kan finne evig lykke og fred hos Gud i himmelen. Dette hovedbudskapet finner vi i salmen Aftensalme, gjerne pga at Engelbretsdotter var spesielt opptatt av forgjengelighet, altså at livet tar slutt, alt vi nå har forsvinner og det er livet etter døden som teller fordi det livet varer evig.

Denne salmen er jo en aftensalme som er ment for å bli bedt før en legger seg, og at du ber om å få sove godt og bli passet på. Aftensalme handler om kontakten mellom Gud og mennesket, at han skal velsigne en og at englene skal passe på oss uansett handling. Du går til Gud og ber om nåde. I denne salmen er fokuset også på andre enn deg selv, som f. eks. kongen, syke og foreldreløse.
Døden er også et veldig sentralt tema i denne salmen, og vi kan si at stemningen i salmen er veldig dyster og mørk. I diktet beskrives det hva du bør gjøre før du dør, i dette diktets tilfelle, be om nåde og tilgivelse fra Gud, slik at du havner i himmelen istedenfor helvette. Meningen med diktet er at du skal følge det som står og være trofast til Gud og bli hans tjener når livet er omme.


Typiske virkemiddel i barokken som er brukt i aftensalme:

Bruk av kontraster:
-sol-mørke - eksempel 1 strofe:
'' Dagen viker og går bort,
luften bliver tykk og sort,
solen alt har dalet platt,
det går ad den mørke natt ''.


-lister sig-hastelig - eksempel 2 strofe.
-døden-evigheten
-Jesus-Satan - eksempel 8-9 strofe.

Bruk av metaforer:
-dagen viker, og går bort.
-luften bliver tykk
-tiden sakte lister sig.
-døden oss i hælen går.

Overdrivelse:
- Teksten består av masse overdrivelser, blant annet at mennesket er Guds tjener og skal gjøre absolutt alt for å få en plass i himmelen.
- Som i barokken kommer det frem i teksten at kongens autoritet blir sterkt overdrevet i forhold til resten av menneskeheten, Gud sier i teksten at mennesket skal gjøre det kongen ber om og oppfylle hans ønsker. Dette er veldig overdrevet i forhold til hvordan vi har det i dag.