Barokken

- Oppsto i Italia
- Ordet kommer fra spansk, betyr ”ujevn perle”
- Først knyttet til malerkunst og arkitektur, senere musikk og litteratur
- I likhet med renessansen en interesse for klassiske former
- Barokken bryter opp disse formene og skaper en overdådig og storslått stil
- En reaksjon på det nøkterne, bildefattige og rent beskrivende renessansespråket
- Store endringer på 1600-tallet – nytt verdensbilde
- Litteraturen skulle speile dette kaotiske – bilderike og motsetningsfylte tekster.

Samfunnet
Eneveldet styrte fra 1660
Myndighetene hadde streng kontroll
Alle hadde sin plass i et fast system der Gud stod på toppen og hadde overblikk over alt
Kristendommen påvirket alle sider ved tilværelsen
1600 tallet var en tid med voldsomme politiske og økonomiske omveltninger.
Tomhetsfølelse – kunne ikke beskrives i diktningen derfor laget de bilderike, motsetningsfylte tekster
De lærde hadde mange kontakter i andre land, der det felles språket var latin
Barokken samme interesse for de klassiske idealene som i renessansen, men barokken bryter med formene, forvrir dem og dekorerer dem med ulike detaljer og ornamenter, slik at inntrykket blir storslått, overdådig og mangfoldig.

Litterære virkemidler
Sterke bilder, gjerne bygd opp av kontraster
Tallrike adjektiv, gjerne sammensatt
Konkret og abstrakt er gjerne stilt sammen
Direkte henvendelse til leseren
Diktene begynner ofte med utrop
Motiv: ofte døden
Kontraster: død - liv
Ordrikdom: ”Det en barokkdikter kunne si med 10 ord, sa han ikke med ett”
Enkle budskap i en komplisert form
Oppramsing
Overdrivelser
Metaforer

Litterære sjangrer
Religiøse dikt (salmer) Skulle ha en oppbyggelig funksjon.
Leilighetsdiktning: Fødsler, Giftemål osv
Topografiske dikt: Beskrivelser av et geografisk sted

Kjente "norske" barokkdiktere
Thomas Kingo – 1634-1703: Keed af Verden, og kier ad Himmelen
Dorothe Engelbretsdotter 1634-1716: Afften Psalme
Petter Dass – 1647-1707: Nordlands trompet

Barokken – typiske kjennetegn innen kultur og litteratur.


Barokken begynte som stil i skulpturer, arkitektur og malerkunst. Senere ble barokken også den dominerende stilen innen litteratur og musikk. Så dominerende at vi gjerne kaller hele 1600-tallet Barokken.

Det finnes 3 ulike teorier om hvor navnet Barokken kommer fra. En teori er at det kommer fra et portugisisk ord som betyr ”uregelmessig formet perle”. Etter hvordan jeg har sett for meg barokken, som skiller seg fra de andre periodene på en annen måte en hvordan de andre periodene skiller seg fra hverandre. En annen teori sier at barokken har opphav en type snirklete argumentasjon som både er sann og falsk på en gang.

I kunst og arkitektur er barokken kjent for detaljer og kontraster. Dette ser du ekstra godt i enkelte bilder med typiske særtrekk fra epoken. Bygninger er ofte mektige og detaljert ned til minste centimeter.


Slottet i Versailles er et godt eksempel på en bygning i barokkstil.


”Nattevakten” er malt av Rembrandt og er et godt eksempel på kontraster i kunsten.

Musikk på 1600-tallet kjennetegnes ved at musikkstykkene ofte går i snirkler og triller. Instrumenter som ble mye brukt var
Kjente komponister i Barokken var Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel og Antonio Vivaldi. Jeg tør å påstå at Vivaldi med sitt stykke ”De fire årstidene” er den mest kjente av dem alle. Her er ”Våren” som ofte blir fremført alene, et godt eksempel på hvordan musikken går i snirkler og triller.